Prvi Banner

Image on banner - Cebelica

NOVA TEHNOLOGIJA GNOJENJA


Kmetijstvo se sooča z novimi izzivi. Ekološka gnojila, ohranjanje naravnih virov, povečevanje donosov, višanje kakovosti in zdrava rast rastlin so najpomembnejše teme v današnjem kmetijstvu, ki stalno raste in se spreminja. Ravno to je trg AGROSOL-a. Pri poskusih in dolgoročnih raziskavah na različnih kulturah se je vedno znova dokazala uspešnost AGROSOL-a.
AGROSOL je ključna sestavina uravnotežene preskrbe rastlin.

Vabimo Vas, da aktivno izkoristite ta razvoj!

"Pogosta uporaba stimulatorja fotosinteze AGROSOL-a poveča velikost sadja in s tem tudi pridelek. V okviru enoletnega poskusa smo opazili, da so bila jabolka vrste juliet, ki so bila inzenzivno obdelana z AGROSOL-om dokazljivo večja, s čimer se je povečal tudi donos na drevo. Tako je bil delež sadežev večjih od 70mm na drevesih, ki so bila škropljena z AGROSOL-om 82%, medtem ko je bil njihov delež na neškropljenih drevesih 67%, kar odgovarja povečanju za 15%."
Dr. Thomas Rühmer
(Raziskovalni inštitut za sadjarstvo in vinogradništvo Haidegg)

"Vsi poskusi kažejo pozitivne učinke AGROSOL-a. Mednarodni raziskovalni inštituti kot tudi številne kmetijska gospodarstva potrjujejo in zagotavljajo uspešnost AGROSOL-a."
Dr. Franz Knauseder
(Neodvisni svetovalec za Biotehnologijo)

PREPRIČJIVI ARGUMENTI

  • večji donos in boljša kakovost
  • bolj zdrave in vitalnejše rastline
  • povečana odpornost na stres v suhih in mokrih okoljih
  • učinkovitejša izraba založnih hranil
  • varuje okolje in naravne vire
  • povsem naravna sestava

AGROSOL TV


AGROSOL image clip 2013
 

BayWa Talk (engl. subtitle)
 

Novice in Dogodki

LIQUIDNO naprej


 
LIQUID

Kvaliteto potrjujejo

Certifikat Der Grüne Punkt.  PDF File [78 KB]

Katalog Resource InfoXgen (odlomek).  Datoteka PDF [01:03 MB]

Vpisano v seznam sredstev za ekološko kmetovanje v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici.